Kørekort til Sidevogn

Hvis du har erhvervet dit MC-kørekort efter den 1. juli 1996 og før 1. januar 2013, så har du, jf. forskrifterne i bekendtgørelsen for køreuddannelse,
været på bane og har øvet nogle ganske bestemte øvelser (svingteknik, bremseteknik m.v.)
og du har fået dit kørekort udstedt til både solo- og sidevognscykel.

Har du der imod et “gammelt” kørekort “uden sidevogn” – udstedt FØR 1. juli 1996, så skal du gennemføre et tilsvarende kursus på bane – og kun på bane – og derefter have udstedt et nyt kørekort.

Har du der imod først fået/skal have dit kørekort efter 1. januar 2013, så gælder nedenstående regler:

Fremover vil kørekortet være delt op i 3 undergrupper.

§ 9. Kørekort til kategori A1 (lille motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med et maksimalt slagvolumen på 125 cm3, en maksimal motoreffekt på 11 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,1 kW/kg.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på højst 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på højst 15 kW.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 10. Kørekort til kategori A2 (mellemstor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn med en maksimal motoreffekt på 35 kW og et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,2 kW/kg og ikke afledt af motorcykler med mere end den dobbelte maksimale motoreffekt.

2) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

3) De i § 8 nævnte køretøjer.

4) De i nr. 1 og 2 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysning om køreklar vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof), anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

§ 11. Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre:

1) Tohjulet motorcykel med eller uden sidevogn.

2) Trehjulet motorcykel med en motoreffekt på over 15 kW eller trehjulet bil med en motoreffekt på over 15 kW.

3) Det i § 10, stk. 1, nr. 1, nævnte køretøj.

4) De i § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte køretøjer.

5) De i § 8 nævnte køretøjer.

6) De i nr. 1-4 nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

Aldersbetingelser mv.

§ 20. Kørekort til kategori AM (lille knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 16 år.

Stk. 2. Kørekort til kategori AM (stor knallert) kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 21. Kørekort til kategori A1 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år.

§ 22. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 20 år, jf. dog stk. 2, og

1) har mindst 2 års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A1 og herefter har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, eller

2) uden tidligere at have erhvervet kørekort til kategori A1, har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A2 kan udstedes til en person, der er fyldt 18 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A2 på en motorcykel, kategori A2, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Indtil den pågældende fylder 20 år, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.

§ 23. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 24 år, jf. dog stk. 2-4, og

1) har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, eller

2) har erhvervet kørekort til kategori A2 og har bestået en praktisk prøve på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 2. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 22 år, hvis den pågældende har mindst to års erfaring som fører af mellemstor motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A2 og herefter har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

Stk. 3. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, men kørekortet giver ikke ret til at føre andre kategori A køretøjer end trehjulet motorcykel med en motoreffekt over 15 kW og trehjulet bil med en motoreffekt over 15 kW, før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt.

Stk. 4. Kørekort til kategori A kan udstedes til en person, der er fyldt 21 år, og har gennemført køreundervisning og bestået en køreprøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5, når vedkommende er ansat, værnepligtig eller frivillig i forsvaret, hjemmeværnet eller det statslige redningsberedskab. Før alders- og erfaringsbetingelserne i stk. 1 eller 2 er opfyldt, giver kørekortet alene ret til at føre køretøjer i tjenesten.