Syn og godkendelse

Vejledning om syn af køretøjer afsnit 9 siger omkring motorcykel med sidevogn (trådt i kraft pr. 1. april 2010):

9.05.032 Motorcykel med sidevogn

(1) Sidevogn skal være fastgjort på motorcyklens højre side.

Montering af sidevogn skal være udført i overensstemmelse med motorcykelfabrikantens anvisning (herunder eventuelle særlige betingelser for sidevognen,fx om vægtgrænse eller fastgørelsesmetode).

Såfremt motorcykelfabrikanten ikke kan eller vil anvise sidevognsmontering, fx fordi der er foretaget ombygninger i forbindelse med monteringen af sidevognen,eller fordi motorcykelfabrikanten ikke længere eksisterer, kan monteringen godkendes på grundlag af anden dokumentation for, at styrke og køreegenskaber er tilfredsstillende.

Denne dokumentation kan udgøres af:

– En rapport fra et anerkendt dansk eller udenlandsk prøvningslaboratorium,fx Dansk Teknologisk Institut eller TÜV. Rapporten skal omfatte de styrkemæssige forhold, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud, samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved kørsel med og uden passagerer op til køretøjets tophastighed. Af rapportens konklusion skal fremgå, at køretøjet er korrekt dimensioneret og har sikre køreegenskaber, eller – en erklæring fra et akkrediteret (se afsnit 14.02.2) prøvningslaboratorium i et EU/EØS-land, hvoraf det fremgår, at prøvningslaboratoriet har afprøvet styrke og køreegenskaber for motorcyklen med sidevogn, og det fremgår af erklæringen, at den kan lægges til grund for godkendelse til registrering i det pågældende EU/EØS-land.

Hvad angår sidevognens tilladte totalvægt gælder:

– For fabriksfremstillede sidevogne skal foreligge fabrikanterklæring.

– For andre sidevogne skal der foreligge en rapport fra et anerkendt prøvningslaboratorium, eller erklæring fra et akkrediteret prøvningslaboratorium, som nævnt ovenfor vedrørende dokumentation.

Det vil sige: en motorcykel kan godkendes til kørsel med sidevogn på baggrund af:

1. En tilladelse fra motorcykel fabrikanten.

2: Attest fra anerkendt prøvelaboratorium. Attesten skal omfatte de styrkemæssige forhold, herunder sikkerhed mod udmattelsesbrud – samt køreegenskaber, herunder svingningsforhold og stabilitet ved kørsel op til tophastighed, med og uden passager.

For fabriksfremstillede sidevogne skal der foreligge en fabrikant erklæring om tilladte totalvægt.

For andre sidevogne skal der forelægge en rapport fra anerkendt prøvelaboratorium, der som nævnt ovenfor omtaler de styrkemæssige forhold.

Køretøjet kan godkendes på to måder:

1. Flere udførelser, hvor det er tilladt at afmontere sidevognen efter behov.

2: Fast kombination, som bruges ved køretøjer med konstruktive ændringer, som mindre efterløb og andre hjul mm.

Her kræves der fornyet syn ved omforandring til solo mc.