Dansk Sidevogns Klub

Bestyrelsen 2019-2020

Generalforsamlingen og hyggeweekend. 8. - 10. maj 2020.

AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST AFLYST

Aflyst. Bestyrelsen arbejder på at finde en alternativ dato og sted når regeringen tillader forsamlinger over 40 personer. så vender bestyrelsen tilbage med mere info. Bestyrelsen pt. kører videre på ubestemt tid.


GENERALFORSAMLING 2020


Bestyrelsen indkalder jf. vedtægternes § 4 til ordinær generalforsamling. lørdag d. 9. maj kl. 14.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag og indkomne forslag til vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt
Forslag generelt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

På valg er bestyrelses medlemmer:
 Quan Just (modtager genvalg), Kim Lund Jørgensen (modtager ikke genvalg), Egon Justesen (modtager ikke genvalg) 

På valg er suppleanter:
Mads Holmegaard (modtager genvalg), John Jensen (modtager genvalg).

ikke på valg i år:
Morten Bjørn Radtleff Hansen, Leif Hansen

Inden generalforsamlingen serveres frokost.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes hyggeweekend fra 8. - 10. maj. 
Åbner fredag ca. kl. 18 og slutter efter morgenmad søndag.
Der vil være teltplads samt mulighed for overnatning i sovesal (først til mølle princip).
Af hensyn til indkøb må deltagelse gerne tilkendegives til formand eller kasserer, eller på
Facebook.
Hytten er beliggende i Hestehaveskoven lige uden for Sdr. Nærå. Det sidste stykke inde i
skoven, er skiltet med ”Al indkørsel forbudt”, som blot ignoreres. Der vil være opsat DSK
skilte fra kirken i Sdr. Nærå.
!!!!!! VÆR MED TIL AT PRÆGE DIN KLUB – MØD OP 

STØRST FREMMØDTE KLUB

DSK var "størst fremmødte klub" med 8 medlemmer til vintertræf ved MC-kværnens vintertræf i weekenden d. 17.-19. januar 2020. 🙂

Efterårstræf 2019Se billeder fra efterårstræffet  HERSe mere om kommende sidevognsrelaterede arrangementer HERDansk Sidevogns Klub er også på Facebook