Dansk Sidevogns Klub

Bestyrelsen 2020-2021

GENNERALFORSAMLING 2021.

GENERALFORSAMLING 2021. 

BEBÆRK
Bestyrelsen har besluttet at udskyde generalforsamlingen næste weekend på ubestemt tid.
På grund af de stadig restriktive lettelser der er kommet i dag.
Det er stadig ikke nok til at vi tør satse på at afholde gf. 
Vi vender tilbage med ny gf dato hurtigst muligt.
Derudover er hjemmesiden oppe at køre igen.
Så hold øje med fb gruppen og hjemmesiden angående ny gf dato.
Jeg vil gerne bede jer om at sprede rygtet om rykning af gf på ubestemt tid til de Dsk medlemmer som ikke er på nettet.
Mvh formanden.:
Bestyrelsen indkalder jf. vedtægternes § 4 til ordinær generalforsamling 

lørdag den 24 april 2021 kl. 14.00

i FDF/FPF hytten, som ligger Hestehavevej 19, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.


Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

Formandens beretning 

Kassererens beretning

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag 

Indkomne forslag til vedtægtsændringer

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

Eventuelt

Forslag generelt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

På valg til bestyrelsen er Leif Hansen og Morten Bjørn Hansen. 

Leif modtager genvalg. 

Morten genopstiller ikke.


Mads Holmegaard, Tina Molberg og Qvan Just er ikke på valg i år.

John Jensen genopstiller ikke som suppleant. 

Carsten Schmidt genopstiller som suppleant. 


Inden generalforsamlingen serveres frokost.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes hyggeweekend fra 23. – 25. april. 

Pladsen åbner fredag ca. kl. 16 og slutter efter morgenmad søndag.

Der vil være teltplads samt mulighed for overnatning i sovesal (først til mølle princip).

Af hensyn til indkøb må deltagelse gerne tilkendegives til formand eller kasserer, eller på Facebook.

Hytten er beliggende i Hestehaveskoven lige uden for Sdr. Nærå. Det sidste stykke inde i skoven, er skiltet med ”Al indkørsel forbudt”, som blot ignoreres. Der vil være opsat DSK skilte fra kirken i Sdr. Nærå.

Gebyr voksen kr. 200,- for 2 overnatninger inkl. fuld forplejning.
Gebyr voksen kr. 150,- for 1 overnatning inkl. forplejning.
Børn under 14 år er gratis.
Uden overnatning kan spisning lørdag aften købes for kr. 60,-.
Derudover er der mulighed for køb af drikkevarer mv.


!!!!!! VÆR MED TIL AT PRÆGE DIN KLUB – MØD OP !!!!!!

Se kommende arrangementer HERDansk Sidevogns Klub er også på Facebook