Bestyrelsen

  • Formanden: Mads Holmgaard, Tlf. 61 77 35 95, dsk.formand@gmail.com
  • Kassereren/Redaktør på DSK Nyt: Tina Molberg, Tlf. 25 13 42 68, dsk.kasserer@gmail.com
  • Bestyrelsesmedlem: Qvan Just
  • Bestyrelsesmedlem: Carsten Schmidt
  • Bestyrelsesmedlem: Leif Hansen
  • Suppleant: Carsten Trans
  • Suppleant: Jan Hansen
  • Webmaster på hjemmesiden: Uffe Ross Pedersen, dansksidevognsklub@gmail.com
  • Yderlige kontakt info findes i DSK bladet