Aktuelle bødetakster

Nye bødetakster

Der er kommet nye bødetakster fra januar 2012 og det er langt fra gratis at overtræde færdselsloven.

Vi nævner her dem som specielt har interesse for sidevognskørere.

Færdselslovens §52, stk. 5: Befordring af børn under 5 år på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele - 1000 kr.

Færdselslovens §67, stk. 2: Kørsel med nedslidte dæk. Pr. dæk - 1000 kr.

Færdselslovens §67, stk. 2: Kørsel med uvirksomt horn - 1000 kr.

Færdselslovens §80, stk. 1: Undladt at anvende sikkerhedssele - 1500 kr.

Færdselslovens §80, stk. 4: Undladt at påse, at passagerer under 14 år anvender sikkerhedssele - 2000 kr. (Når den kriminelle lavalder ændres til 15 år, så følger alderen det)

Færdselslovens §80a, stk. 1, jf. stk. 6: Undladt at påse, at børn under 135 cm. anvender godkendt sikkerhedsudstyr - 2000 kr.

Færdselslovens §80a, stk. 2, jf. stk 6: Undladt at påse: At der ikke befordres børn under 3 år på siddepladser uden sikkerhedssele - 2000kr.

Færdselslovens §80b, stk. 4, 1. pkt.: At passagerer lader sig befordre når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele - 1000 kr.

Færdselslovens §80b, stk. 4, 2. pkt.: Undladt at påse, at passagerer under 14 år ikke lader sig befordre, når antallet af passagerer overstiger antallet af siddepladser med sikkerhedssele - 2000 kr.

Færdselslovens §81, stk.1: Undladt at anvende styrthjelm eller fastspændt styrthjelm - 1500 kr.

Færdselslovens §81, stk. 3: Undladt at påse, at passagerer, der var fyldt 5 år, men endnu ikke 14 år, anvender styrthjelm - 2000 kr.

Trafikstyrelsens bkg. §2, stk. 2: Påhængskøretøj til motorcykel - bredden overstiger 1 meter - 1000 kr.

Trafikstyrelsens bkg. §7, stk. 3: Påhængskøretøj til motorcykel - længden overstiger 2,5 meter - 1000 kr.  

Befordring af børn under 5 år i sidevogn til motorcykel uden sikkerhedssele (færdselslovens § 52 stk. 5) - 1 klip i kortet

- og husk at ved hastighedsoverskridelser på mere end 60% af den tilladte hastighed, så frakendes førerretten betinget og der skal aflægges en kontrollerende køreprøve. En hastighedsovertrædelse på mere end 30% medfører klip i kørekortet.