Sidevognsarrangementer

Sidevognsarrangementer.

4.-6. April

GENERALFORSAMLING 2021. 

BEMÆRK NY DATO


Bestyrelsen indkalder jf. vedtægternes § 4 til ordinær generalforsamling 

lørdag den 5 april 2021 kl. 14.00

i FDF/FPF hytten, som ligger Hestehavevej 19, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.

Dagsorden

Valg af dirigent

Valg af referent

Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling

Formandens beretning 

Kassererens beretning

Fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag 

Indkomne forslag til vedtægtsændringer

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af suppleanter

Valg af 2 bilagskontrollanter

Eventuelt

Forslag generelt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

På valg til bestyrelsen er Leif Hansen og Morten Bjørn Hansen. 

Leif modtager genvalg. 

Morten genopstiller ikke.


Mads Holmegaard, Tina Molberg og Qvan Just er ikke på valg i år.

John Jensen genopstiller ikke som suppleant. 

Carsten Schmidt genopstiller som suppleant. 


Inden generalforsamlingen serveres frokost.

I forbindelse med generalforsamlingen afholdes hyggeweekend fra 4. – 6. april. 

Pladsen åbner fredag ca. kl. 16 og slutter efter morgenmad søndag.

Der vil være teltplads samt mulighed for overnatning i sovesal (først til mølle princip).

Af hensyn til indkøb må deltagelse gerne tilkendegives til formand eller kasserer, eller på Facebook.

Hytten er beliggende i Hestehaveskoven lige uden for Sdr. Nærå. Det sidste stykke inde i skoven, er skiltet med ”Al indkørsel forbudt”, som blot ignoreres. Der vil være opsat DSK skilte fra kirken i Sdr. Nærå.

Gebyr voksen kr. 200,- for 2 overnatninger inkl. fuld forplejning.
Gebyr voksen kr. 150,- for 1 overnatning inkl. forplejning.
Børn under 14 år er gratis.
Uden overnatning kan spisning lørdag aften købes for kr. 60,-.
Derudover er der mulighed for køb af drikkevarer mv.


!!!!!! VÆR MED TIL AT PRÆGE DIN KLUB – MØD OP !!!!!!

18. - 20. Juni.

Hvis Covid-19 giver os lov.
  Gentager vi succesen,
Sommertræf Hot Wheels,
reservere datoerne! 
Følg med på vores hjemmeside: http://www.hotwheelsbillund.dk/
10.-12. September

44. DSK internationale træf. Wigwam. Silkeborgvej 37, 8700 Horsens


22.-24. Oktober

DSK efterårs træf. Sted ikke fundet endnu