Sidevognsarrangementer

Sidevognsarrangementer.

10. - 12. maj 2019

GENERALFORSAMLING 2019
Bestyrelsen indkalder jf. vedtægternes § 4 til ordinær generalforsamling lørdag den 11.
maj 2019 kl. 14.00 i FDF/FPF hytten, som ligger Hestehavevej 19, Sdr. Nærå, 5792 Årslev.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
4. Formandens beretning
5. Kassererens beretning
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag og indkomne forslag til vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af 2 bilagskontrollanter
10. Eventuelt
Forslag generelt, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.
På valg er Dorthe Quando Hansen og Torben Laursen. Dorthe og Torben modtager ikke
genvalg. Kim L. Jørgensen, Egon Justesen og Qvan Just er ikke på valg i år.
Inden generalforsamlingen serveres frokost.
I forbindelse med generalforsamlingen afholdes hyggeweekend fra 10. - 12. maj. Åbner
fredag ca. kl. 18 og slutter efter morgenmad søndag.
Der vil være teltplads samt mulighed for overnatning i sovesal (først til mølle princip).
Af hensyn til indkøb må deltagelse gerne tilkendegives til formand eller kasserer, eller på
Facebook.
Hytten er beliggende i Hestehaveskoven lige uden for Sdr. Nærå. Det sidste stykke inde i
skoven, er skiltet med ”Al indkørsel forbudt”, som blot ignoreres. Der vil være opsat DSK
skilte fra kirken i Sdr. Nærå.
Gebyr voksen kr. 200,- for 2 overnatninger inkl. fuld forplejning.
Gebyr voksen kr. 150,- for 1 overnatning inkl. forplejning.
Børn under 14 år er gratis.
Uden overnatning kan spisning lørdag aften købes for kr. 60,-.
Derudover er der mulighed for køb af drikkevarer mv.
!!!!!! VÆR MED TIL AT PRÆGE DIN KLUB – MØD OP !!!!!

Hestehavevej 19, 5792 Årslev.


24. - 26. maj.

For 12. gang holder MC Højbjerg hygge-weekend, Jegstrupvej 67, 8361 Hasselager, med selvforplejning, grillen tændes, drikkevarer, snacks, toast og morgenmad kan købes i klubhuset. Info.:  www.mchojbjerg.dk  tlf. 29715139.

Følg link til invitation ved at klikke:HER

13 - 15 september 2019

Dansk Sidevogns Klub afholder 42. Internationale sidevognstræf i WigWam, som
ligger Silkeborgvej 37, 8700 Horsens. 

Deltagergebyr voksen kr. 250,- for 2 overnatninger og kr. 150,- for 1 overnatning.
Børn under 14 år er gratis. Morgenmad lørdag og søndag er inkluderet.
Adgang til pladsen fra kl. 16.00.

- overnatning i eget telt, dog forefindes indendørs sovepladser 
– eget service medbringes -
– der er mulighed for køb af mad fredag og lørdag -
– vi har MobilePay til større beløb, ellers kontanter -
- der er bar med mulighed for diverse drikkevarer, slik, toast mv. -
- der vil være aktiviteter for børn samt fællestur lørdag -


Kontakt information: Kim Lund Jørgensen
tlf. 26853707
Mail: dsk.formand@gmail.com


Følg link til invitation ved at klikke HER


18. -20. oktober 2019

Dansk Sidevogns Klub afholder EFTERÅRSHYGGEWEEKEND i Kærnehuset
Glibstrupvej 38, Øster Gesten Skov, 6621 Gesten
Deltagergebyr voksen kr. 200,- for 2 overnatninger og kr. 150,- for 1 overnatning
Børn under 14 år er gratis.
Adgang til pladsen fra kl. 16.00.

OBS 
- overnatning i eget telt -
– eget service medbringes -
– Morgenmad lørdag/søndag og aftensmad fredag/lørdag er inkluderet i træfgebyret -
– vi har MobilePay til større beløb, ellers kontanter -
- der er mulighed for køb af diverse drikkevarer, slik, toast mv. -
- Der vil være fællestur lørdag samt hygge ved bål -

Information:
Kim Lund Jørgensen
Tlf: 26853707
Mail: dsk.formand@gmail.com

Se invitation HER